Tuesday, May 03, 2005

One more to go!!經過加時力拚,馬刺作客再取一場,以126-115擊退主隊,只要下場回師主場再勝一仗,就能晉身第二圈,對手將是帝王對超音速的勝方。

正如我之前所講,矮小的Boykins真是馬刺的心腹大患,他的高速刁鑽,連整隊最快的Parker都未能應付,被他拿下32分,亦是金塊由落後至追平的重要功臣。

今仗馬刺獲勝,首推是因為三劍客Duncan, Ginobili & Parker均有優異演出,最難得的是,當Duncan在加時六犯離場,球隊不單能穩住勝局,還能拉開差距,某程度要歸功於季尾Duncan受傷時,一班支援球員建立起的自信心。

而另外,防守亦是致勝關鍵。全場金塊最拿手的快攻只能貢獻14分,加上今場兩隊合共70次的犯規,大大拖慢比賽節奏,絕對有利馬刺的半場陣地戰。

3 Comments:

At 6:29 PM, Blogger Xavier said...

好!Spur越戰越勇,至慘係我在有線62,同atv一場都睇唔到。唉!

 
At 11:15 PM, Blogger G13 said...

如果大陸就好囉,差不多場場都有得睇。

 
At 10:15 PM, Anonymous Anonymous said...

今日贏埋... 正!! -xavier

 

Post a Comment

<< Home