Tuesday, February 06, 2007

只講不做派,去你的! 20070206

我經常都有一種很無力的感覺。

有時重溫一下人家以前的留言,幾個月前仍然興高采烈興致勃勃,覺得世上最幸福的就是自己。身處於現的我,知道這將會是一個錯誤的決定,但奈何我又不是「回到未來」的男主角,有時光車可以返回以前,又或是有叮噹這個朋友,可以用時光機讓我走到過去撥亂返正,最後我只可以做的,就是對著留言喃喃自語地勸告幾個月前的他不要這樣,於事無補徒添遺憾。

當現在有機會讓你做一些事,去彌補那些遺憾時,又會變得畏首畏尾束手無措,最後一句說話都不懂說 / 不敢說。

當然,很多事的發展,都不是我所能控制、所能改變,不過如果連嘗試的膽量都沒有,只是做一只"小鵪鶉"的話,又未免有點兒那個了......

去你媽的 ! 只講不做派 !

(註:呢個將會成為一個系列,用不同日子區分,因為"只講不做派"實在太多"只講不做"的例子了,不勝枚舉,差不多日日都有題材,所以用日期來區分)

1 Comments:

At 7:44 PM, Blogger 收買佬 said...

網主, 唔好意思, 想話番你聽link 了你舊作'港足' 一文....

 

Post a Comment

<< Home